Pasivní matrace

Kolekce pasivních antidekubitních matrací byla navržena s maximálním ohledem na prevenci dekubitů a bezpečnost pacienta.