Tradiční česká společnost 
v oboru zdravotnické techniky

180
zaměstnanců
12000000
EUR obratu
23000
dodaných položek ročně
70
exportujeme do zemí na světě
Společnost PROMA REHA je tradičním výrobcem zdravotnických a pečovatelských lůžek. Firma s ročním obratem ve stovkách milionů korun sklízí úspěchy po celém světě. Silnou pozici má v oblasti Skandinávie, východní Evropy, severní Afriky či na Blízkém východě. Za tímto úspěchem stojí tvrdá a poctivá práce, kvalitní výrobky a profesionální servis.
 
Zkušenosti s vývojem, konstrukcí a stavbou zdravotnických lůžek má firma již od roku 1990. Naše lůžka pomáhají pacientům a zdravotnickému personálu ve více než 70 zemích světa. Naše produkty stále zdokonalujeme tak, abychom spoluvytvářeli trendy v moderní medicíně.
ISO certifikace
ISO certifikace
Zavedená značka
Zavedená značka
Výrobní závod
Výrobní závod
Silná pozice
Silná pozice
Rodinné podnikání
Rodinné podnikání
Ochrana patenty
Patenty ochrana

Historie společnosti

1990
Založení firmy, první chodítko U-1
1991
První elektricky polohovatelné lůžko v postkomunistické Evropě
1994
Certifikace lůžek v SZÚ Brno, první v ČR
2008
Certifikace a registrace výrobků pro vývoz na Blízký východ, dodávka do SAE
2010
Firma roku – 3. místo plus certifikace výrobků pro vývoz do Ruska
2011
Dodaných 1000 lůžek do Iráku
2012

Začátek produktové řady nových bariatrických výrobků, start spolupráce s ČVUT

2014
Ocenění v projektu Vizionáři 2014 za bariatrické lůžko TITAN, certifikace výrobků do Austrálie
2016
1. místo v kategorii Exportér teritoria v soutěži Exportní cena DHL UniCredit
2018
Ocenění v projektu Vizionáři 2018 za využití RFID čipů v systému řízení hygieny nemocničních lůžek
2020
Zakázka pro SSHR, kontrakt do Maďarska za 60 milionů korun, převzetí firmy synem zakladatele Radkem Jakubským

Příběh zrození lůžka

Příjem zakázky.
Objednání, naskladnění a identifikace materiálů.
Vyskladnění materiálu a nařezání dle příslušné dokumentace.
Nařezaný materiál je po té předán na jednotlivá pracoviště, kde je dále zpracován jednotlivými operátory. Vrtání, frézování, ohýbání.
Takto zpracovaný materiál je připraven na převoz na oddělení svařovny, kde se jednotlivé dílce svaří přesně podle daného postupu. Dílce se sváří ručně ve speciálních přípravcích nebo robotickým svařováním při velkých výrobních sériích.
Po svaření už jednotlivé dílce připomínají části lůžek, které se musí začistit a provést hrubou přípravu na lakovací proces.
Materiál  se převeze na oddělení lakovny, kde se vloží do pískovacího zařízení. Toto zařízení provede finální přípravu na lakovací proces. Abrazivo v pískovací skříni sjednotí a odmastí povrch, aby lak na materiál správně přilnul.
Jednotlivé dílce navěsí na takzvaný nekonečný dopravník a díky elektrostatickému náboji je zajištěné rovnoměrné nanesení. Nastříkané dílce projedou pecí, která práškový lak vypálí při 150 až 180 C°. Tato metoda je ekologická díky absenci veškerých rozpouštědel a díky recyklaci barvy vzniká téměř nulový odpad.
Nalakované dílce se na konci dopravníku svěsí, umístí na jednotlivé palety a proloží se, aby se zamezilo poškození nástřiku.
V tuto chvíli se palety s lakovanými dílci přesouvají na montážní linky přesně podle typu výrobku. Každý montážní dělník se specializuje na svoje portfolio. Montážní linky jsou rozděleny tak, aby výroba byla co nejefektivnější. První tým lidí montuje vrchní rám lůžka, druhý tým spodní rám tak, aby se v pravou chvíli sešly a spojily. Třetí tým na lůžko zavěsí dodatečné dílce  jako jsou postranice, čela a příslušenství.
Výrobky, které montážní dělník uvolní, postoupí na výstupní kontrolu, kterou musí projít každé vyrobené lůžko. Stoprocentní výstupní kontrola zajišťuje, že se výrobky k zákazníkovi vždy dostanou v naprostém pořádku. Na lůžku se kontroluje každá funkce.
Zkontrolovaná a uvolněná lůžka si převezme oddělení expedice, kde je připraví na přepravu k zákazníkovi tak, aby se výrobkům po dobu cesty nic nestalo. Výrobky se balí podle toho, kam a jak jsou přepravovány. Výrobní závod mohou opustit v kartonových bednách, dřevěných bednách a při námořní přepravě jsou zatavena do igelitových pytlů. Tím je zajištěno, že zákazník vždy dostane nepoškozené zboží připravené k použití.