Sprchovací lehátka

Sprchovací lehátka poskytují vysoký standard a komfortní a bezpečnou péči o osobní hygienu pacientů se sníženou pohyblivostí i imobilních pacientů. Sprchovací lehátka jsou vhodná především pro využití v nemocnicích, ústavních zařízení a domovech pro seniory.