INVENT 
lůžko intenzivní péče

Lůžka INVENT jsou určena pro nadstandardní nemocniční péči a specializovaná oddělení intenzivní péče. Lůžko je plně elektricky polohovatelné  s možností nouzového provozu na záložní baterii.

GRANO 
pečovatelské lůžko

Lůžka řady GRANO jsou určena pro klienty pečovatelských zařízení, jako jsou domovy pro seniory, hospice, domovy důchodců a nemocniční oddělení s vyššími nároky na komfort a funkčnost.

VISION 
lůžko intenzivní péče

Lůžka VISION jsou určena pro nadstandardní nemocniční péči, zejména pak pro resuscitační oddělení a specializovaná oddělení intenzivní péče, na kterých ocení zejména možnost provádět RTG vyšetření pacientů přímo na lůžku.

Tradiční česká společnost v oboru zdravotnické techniky

Radek Jakubský, jednatel společnosti