Záruční a mimozáruční servis

Nasloucháme našim zákazníkům, a proto u vybraných výrobků prodlužujeme zákonem stanovenou dvouletou záruční dobu na tříletou. U výrobků, na které se vztahuje povinnost provádět periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK), mohou zákazníci uplatnit záruku ve lhůtě 36 měsíců pouze při řádném provádění BTK. Pro více informací, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení. Servisní úkony produktů PROMA REHA zajišťuje společnost ZP-TECH.

Kontaktujte ZP-TECH
Mimozáruční servis se zavazujeme provádět po dobu minimálně 
10 let od dodání.


Jsme si vědomi, že naši zákazníci a uživatelé jsou každý den závislí na plné funkčnosti našich výrobků, a proto je naší snahou provádět servis v co nejkratších termínech od nahlášení závady nebo objednání servisního zásahu. V převážné většině případů je vlastní servisní zákrok prováděn přímo u zákazníka. Pokud nejsme schopni výrobek opravit na místě a jeho oprava vyžaduje náročnější zásah přímo v servisním středisku firmy, nabízíme Vám zdarma možnost zapůjčení náhradního výrobku po celou dobu opravy.