PROMA REHA

Ochrana oznamovatele


Společnost PROMA REHA považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v našem zájmu, ale i v zájmu všech našich zaměstnanců a našich obchodních partnerů, aby nám jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání oznámili.
Každé oznámení bude náležitě prošetřeno, budou z něho odvozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření. Společnost PROMA REHA plně akceptuje ochranu oznamovatele a netoleruje jakoukoliv formu odvetného opatření proti oznamovateli.
Oznámení o podezření na nekalé, neetické či protiprávní jednání by mělo obsahovat co nejvíce informací. Ačkoli oznamovatel automaticky spadá pod ochranu zákona, všechny informace musí být pravdivé, jinak se na něj ochrana zákona o ochraně oznamovatele nevztahuje. Důležité je podpořit tvrzení důkazy, které pomohou při prošetřování podaného oznámení.


Oznamovatelé mohou podat svá oznámení:

  1. osobně v sídle společnosti na adrese Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice nebo ve výrobním závodu společnosti na adrese Tovární 84, 549 81 Meziměstí  - doporučujeme po předchozí telefonické domluvě
  2. elektronicky na emailovou adresu: rekninamto@promareha.cz


Sankce za přestupky:

Neplnění povinností dle Zákona bude klasifikováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu. Sankce mohou postihnout nejen povinný subjekt, ale také přímo příslušnou osobu, případně kohokoliv, kdo bude oznamovateli jakkoliv bránit v podání oznámení.
V zásadě se pak přestupku může dopustit:

Oznamovatel – pokuta až do výše 50 000 Kč za podání vědomě nepravdivého oznámení; nebo
Jakákoliv osoba – pokuta až do výše 50 000 Kč při bránění jinému v podání oznámení a až 100 000 Kč v případě úmyslu.
 
 
 
Příslušná osoba pro přijímání oznámení protiprávního jednání dle Zákona:

Bc. Pavla Jakubská Lhotská, pověřenec pro ochranu osobních údajů
tel.:+420 775 776 099  
e-mail: rekninamto@promareha.cz
 
Květa Šélleiová, pověřenec pro ochranu osobních údajů
tel.:+420 775 776 094
e-mail: rekninamto@promareha.cz

 
Odkazy na právní předpisy:
Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
Směrnice EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie