Aktivní matrace

Aktivní antidekubitní matrace přinášejí efektivní řešení pro boj se vznikem proleženin v porovnání s běžnými pasivními matracemi.