Tiranská nemocnice se dočkala modernizace díky špičkovému vybavení od PROMA REHA

1. 11. 2023
Nemocnice v Tiraně Qendra Spitalore Universitare 'Nene Tereza' (QSUT) obdržela díky malým lokálním projektům rozvojové spolupráce významný dar ve formě nemocničních lůžek a dalšího vybavení od PROMA REHA. Tento dar byl poskytnut v rámci rozvojové pomoci od Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s PROMA REHA. Slavnostní předání daru se konalo za přítomnosti velvyslance České republiky v Tiraně, Karla Urbana, a místního zástupce PROMA REHA, Artura Kadareho, jednatele firmy Biometric Albania.