Světový den bezpečnosti pacientů v duchu Roku zdravotních sester a porodních asistentek

14. 9. 2021
Rok 2020 byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako rok zdravotních sester a porodních asistentek, k tomu přibyl i sedmnáctý zářijový den jako Světový den bezpečnosti pacientů.
 
Světový den bezpečnosti pacientů tedy slaví i PROMA REHA, protože právě my se snažíme přispívat ke zvýšení bezpečnosti i našimi produkty.
Při vývoji našich lůžek se zaměřujeme na 2 důležitá kriteria - bezpečnost pacienta a snadná ovladatelnost pro zdravotnický personál.
Celosvětová pandemie prověřila jak málo zdravotnického personálu je v nemocnicích při plné kapacitě lůžek. Proto se snažíme vyrábět lůžka tak, aby lékaři i sestry zvládli nejnutnější úkony s pacientem v co nejkratším čase. Důležitou součástí jsou tedy bezpečnostní prvky, které jsou součástí našich produktů.