7. letní den v Hamzově léčebně

22. 7. 2022
Včera jsme se zúčastnili úžasné akce 7. letní den v Hamzově léčebně. V krásném areálu parku Hamzovy léčebny jsme rozdávali radost jak malým, tak i velkým návštěvníkům. 
Děkujeme Hamzově léčebně za pozvání, skvělou organizaci a vstřícný přístup. Potěšily nás především kladné ohlasy návštěvníků z řad laiků i personálu léčebny. Personál Hamzovy léčebny je nám díky dlouholeté spolupráci inspirací a velkou pomocí při vývoji našich výrobků.