PROMA REHA má za sebou rekordní rok

26. 1. 2021

Rok 2020 byl nejsilnějším v historii společnosti PROMA REHA, kterou nezastavila ani celosvětová
pandemie. Loňské tržby překročily hranici 322 milionů korun. Firma navíc od začátku roku prošla
značnou restrukturalizací a s tím i související optimalizací výrobních procesů.

„V loňském roce se nám například podařilo významným způsobem prosadit na náročném
maďarském zdravotnickém trhu. Což je jeden z mnoha našich úspěchů.

Stejně tak jsme byli úspěšní i při realizaci urgentní zakázky pro Správu státních hmotných
rezerv, jejímž cílem bylo vyzbrojit „první linii" a zamezit případnému kolapsu českého zdravotnictví,” uvedl majitel společnosti Radek Jakubský.

PROMA REHA sklízí úspěch po celém světě. Tradiční rodinná firma z českopolského pomezí vyváží do mnoha států - od Skandinávie, východní Evropy (především pak do Ruska), severní Afriky nebo až na Blízký východ.

„V roce 2020 jsme vyrobili téměř 23 000 výrobků. Z tohoto počtu čítala naše produkce bezmála 7 000 lůžek, která bezesporu patří mezi špičkové produkty pro moderní medicínu”, dodal Jakubský s tím, že jeho firma chce být mezi těmi, kdo udává trendy, což se jí již nyní daří.

Část z vyrobených lůžek směřovala v roce 2020 do českých nemocnic, mezi nimi je i brněnská záložní nemocnice pro pacienty s koronavirem. Zbylých čtyři a půl tisíce lůžek bylo určených pro zahraniční trh, kde je firma PROMA REHA s třicetiletou tradicí považována za špičku ve svém oboru.

graf-322-2.jpg