Prodej na poukazy ZP

Tuto činnost pro nás zajišťuje distribuční společnost ZP-TECH. Více informací o získání a vyplnění poukazu se dočtete níže.

Na základě smluv se ZP dodáváme naše výrobky zákazníkům na poukazy, které vystavují odborní lékaři. V číselníku VZP je v současné době zařazeno 21 našich výrobků. (Pozor, poukaz musí být schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny.)

Postup při předepisování pomůcky na poukaz

Poukaz na konkrétní pomůcku obvykle předepisuje odborný lékař, zejména neurolog, ortoped či rehabilitační lékař na formulář č.13/1995 nazvaný „POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU“, dále jen poukaz.

Případ č.1 - Pomůcka nepodléhá schválení revizním lékařem

Lékař vyplní na přední straně poukazu Příjmení a jméno, Číslo pojištěnce, Bydliště (adresa), I-C-P, Dg., Dne:, Razítko zdravotnického zařízení, jmenovka a podpis lékaře, zda se jedná o Pomůcku trvalou nebo dočasnou, Druh a označení pomůcky, Sk, Kód, Počet, Cena (kterou hradí pojišťovna). Pakliže cena pomůcky nepřesahuje 1.000,- Kč, je možné poukaz předat pacientovi, ten si pak může pomůcku vyzvednout. V opačném případě by měl být poukaz ještě zaevidován na dávkovém oddělení pojišťovny.

Případ č.2 - Pomůcka podléhá schválení revizním lékařem

Lékař vyplní na přední straně poukazu Příjmení a jméno, Číslo pojištěnce, Bydliště (adresa), I-C-P, Dg., Dne:, Razítko zdravotnického zařízení, jmenovka a podpis lékaře, zda se jedná o Pomůcku trvalou nebo dočasnou, Druh a označení pomůcky, Sk, Kód, Počet, Cena (kterou hradí pojišťovna). K tomuto poukazu je nutné ještě vyplnit formulář VZP č.21/1993 nazvaný „ŽÁDANKA O ZVÝŠENÍ ÚHRADY“, dále jen žádanka, a společně s poukazem předat oba tyto vyplněné formuláře ke schválení reviznímu lékaři, ke kterému zdravotnické zařízení územně spadá. Revizní lékař vyjádří své stanovisko o schválení či neschválení pomůcky na žádanku. Pokud revizní lékař pomůcku schválí, pak jsou možné dvě varianty.

Varianta: a)

revizní lékař potvrdí jak žádanku tak i poukaz a toto stanovisko napíše do kolonky „Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny“. Pak je možné předat poukaz pojištěnci.

Varianta: b)

revizní lékař potvrdí pouze žádanku. Pak je nezbytné, aby stanovisko revizního lékaře přepsal na poukaz sám předepisující lékař do kolonky „Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny“ a do této kolonky dal ještě razítko zdravotnického zařízení, jmenovku a svůj podpis a takto vyplněný poukaz předal pojištěnci.

Dostávejte pravidelné informace o akčních nabídkách a nových výrobcích:

Mapa stránek | Podmínky užití

© 1991 - 2021 PROMA REHA, s. r. o. Všechna práva vyhrazena Tvorba webových stránek