Novinky

Lůžka INVENT pro LDN v Městské nemocnici Plzeň

30.11.-1

V rámci rozsáhlé rekonstrukce léčebny dlouhodobě nemocných v Městská nemocnice Privamed v Plzni jsme se stali dodavatelem zdravotnického zařízení, a to konkrétně nadstandartních lůžek INVENT.

Tato lůžka svým vybavením vysoce převyšují běžný standard lůžek pro oddělení LDN. Léčebna poskytuje komplexní ošetřovatelskou
a léčebnou péči dospělým nemocným bez rozdílu věku, kteří trpí dlouhodobým, většinou komplikovaným onemocněním a patří mezi největší oddělení svého druhu v České republice. Velkou výhodou je přímé propojení oddělení s okolní nemocnicí, které umožňuje provádět prakticky veškerá potřebná vyšetření od běžného RTG přes mikrobiologická a biochemická vyšetření až po CT (počítačová tomografie) či MR (magnetická rezonance). Díky tomu zde na oddělení řeší i vážnější případy než běžná oddělení LDN. A právě v péči o pacienty ve vážnějším stavu jim budou napomáhat naše lůžka. Největším benefitem pro personál a zejména sestřičky je funkce laterálního náklonu, která jim napomáhá natočit pacienta na bok bez nutnosti vynaložení fyzických sil. To je pro drobné sestřičky často velmi fyzicky náročný úkon, který za normálních podmínek musí vykonávat i ve více osobách. Není proto překvapením, že jedním z nejčastějších úrazů sestřiček a zdravotnického personálu jsou úrazy zad v důsledku velké fyzické zátěže. Lůžko, které pomocí stisku jediného tlačítka dokáže pacienta otočit bez jejich namáhání, tedy velice vítají.

Dostávejte pravidelné informace o akčních nabídkách a nových výrobcích:

Mapa stránek | Podmínky užití

© 1991 - 2020 PROMA REHA, s. r. o. Všechna práva vyhrazena Tvorba webových stránek