Nanotechnologie

Revoluční antimikrobiální ochrana povrchů NANOZONE

Nabízíme vysoce kvalitní povrchovou úpravu použitelnou na všechny druhy materiálů. Aktivní vrstva nanotechnologie NANOZONE efektivně rozkládá veškeré organické látky jako jsou bakterie, viry, plísně nebo těkavé organické látky (např. benzen, toluen), pohlcuje pachové látky, smog a cigaretový kouř. Nová povrchová struktura navíc usnadňuje údržbu a dekontaminaci ošetřených ploch. Díky speciální postřikové technologii lze aktivní vrstvu vytvořit na jakémkoliv druhu povrchu s garancí 100% pokrytí. Nanotechnologií tak mohou být ošetřeny celé interiéry nebo může být aplikována pouze na nejrizikovější předměty. Společnost PROMA REHA nabízí možnost ošetření všech svých produktů.

Pro aplikaci se používá suspenze na bázi vody s obsahem nanočástic oxidu titanu, která na povrchu vytvoří jednolitý průhledný film. Ihned po aplikaci dochází k odparu nosného média a ke krystalizaci povrchu. Během několika okamžiků tedy vzniká plně funkční vrstva. Na tvrdých površích se vytvoří mikrovrstva s vysokou odolností proti otěru, vodě a chemickým přípravkům. V případě měkkých povrchů, jako jsou např. tkaniny, pokrývá NANOZONE každé vlákno.

Samotná aplikace aktivní vrstvy NANOZONE není náročná, ošetření středně velké místnosti (např. nemocničního pokoje) trvá řádově 5-10 min. Následně je možné místnost využívat bez výraznějších omezení témeř okamžitě. Před aplikací stačí určené plochy pouze zbavit nečistot, usazenin, mastnoty či prachu a dále dodržet základní předaplikační opatření. Místnost není nutné vyklízet či jinak speciálně upravovat. Naopak je možné NANOZONE aplikovat i na veškěré vybavení místností, čímž dochází ke zvětšení aktivní plochy a tím zvýšení účinku. Aplikaci provádí odborně vyškolený personál, který následně vyhotoví protokol z provedeného ověření účinnosti a vydá certifikát o ošetření prostoru. Po aplikaci je garantována účinnost minimálně 24 měsíců.

V případě zájmu volejte na tel. číslo: 775 776 081 (Patrik Urban, produktový manažer)

              

 

Výhody aplikace nanotechnologie NANOZONE

 • Omezení výskytu bakterií, virů a plísní.
 • Eliminace pachových látek, smogu a cigaretového kouře.
 • Rozklad těkavých organických látek (VOC).
 • Jistota dodržení předepsaných hygienických norem.
 • Ochrana zaměstnanců před infekčními riziky.
 • Snížení rizika přenosu kontaktních nákaz.
 • Prodloužení intervalu malování místností zdravotnických zařízení o 2 až 4 roky.
 • Zlepšení kvality služeb a zvýšení standardu péče o klienty.
 • Snadná údržba ošetřených ploch.
 • Snížení finanční a časové náročnosti úklidu.
 • Dekontaminace znečištěných povrchů.

 

 

Dostávejte pravidelné informace o akčních nabídkách a nových výrobcích:

Mapa stránek | Podmínky užití

© 1991 - 2020 PROMA REHA, s. r. o. Všechna práva vyhrazena Tvorba webových stránek