Company Policy

PROMA REHA, s.r.o. is one of the leading producers of health care products on the market in the Czech Republic. Our production program includes tens of products designed to make life of disabled persons easier.

PROMA REHA, s.r.o. is a modern organization with solid position on the local and international markets. We apply and maintain quality management system and environmental management system in close connection and continuously improve their efficiency in the whole company.

The company demands from all employees to consistently obey all rules of the quality and environmental management systems. The company expects this will bring benefits in various forms - increased efficiency of managing, increased productivity of work, lower costs for warranty claims, increased customer satisfaction, stable position on local and international markets, increasing employee awareness of how to prevent and avoid damaging and polluting the environment and not least – increase of turnover.
 

Based on these goals, we set down the following principles of quality and environment management:

 1. Hold and expand the position on the market of health care products
 2. Innovate and introduce new types of products with higher added value for customers, continuously improve the quality and environmental friendliness of our products
 3. Direct our export activities to open new markets while keeping the current ones
 4. Expand the qualification of company employees
 5. Invest in the infrastructure to permanently increase the quality of work environment and improve the production facilities.
 6. In connection to the environment protection, conduct the following:
  • Prevent damaging and polluting of the environment
  • Obey all legal and other applicable requirements
  • Make all employees aware of their responsibility to avoid and prevent damaging and polluting of the environment
  • Minimize waste and lower the consumption of resources
  • Encourage suppliers and business partners to protect the environment
  • Remove old environmental burden
  • Introduce new and more environmentally friendly production procedures and technologies, more effective with using resources, energy, etc.
 7. In connection to HSMS:
 • uplatňovat a soustavně rozvíjet prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a zavazuje se k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP
 • zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance
 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích organizací o bezpečnosti práce
 • uplatňovat a soustavně rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách a včas uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, výrobků, procesů, pracovišť apod.
 • Plnit požadavky aplikovatelných právních předpisů, platných zákonů, nařízení, požadavků orgánů státní správy a dalších požadavků, které se vztahují k nebezpečím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice;
 • zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty
 • zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika
 • trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek organizace
 • systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti ve školení, tréninku a osvětě
 • spolupracovat se zaměstnanci a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence vzniku a možných následků havárií důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace, propagace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty
 • komunikovat o politice organizace se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP

Fulfilling these goals is only possible by a joint effort of the company management and employees working together on principles of mutual trust and respect. Company management consents fully with the relevant provisions of ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 13485:2003, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 standards. The management commits to fulfilling the requirements of quality management and environmental management systems and is aware of the necessity of supporting all processes, as well as measuring, monitoring and analyzing them so the planned goals of continuous improvement can be reached.

PROMA REHA, s.r.o. emphases on increasing responsibility, awareness and motivation of employees, pays attention to well-timed identification and optimal securing of needed resources, periodically verifies functionality of the management system, its status, results and fulfilling its targets.In Ceska Skalice, January 1, 2014
Radek Jakubský  m.p.

Get a regular information about special offers and new products:

Sitemap | Terms & Conditions

© 1991 - 2020 PROMA REHA, s. r. o. All rights reserved Tvorba webových stránek